Staal No. 0757:Ontario-populier, Balsempopulier
Botanische naam:Populus candicans Aiton (FOUT)
Familie:Salicaceae
Nat. verspr. geb.:Oosten van N.Amerika
Herkomst monster:Arboretum Trompenburg, Rotterdam
Vol. massa:450 kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: De boom is middelmatig groot met een brede kroon en 6-16 cm grote bladeren, toegespitst aan de top en hartvormig aan de voet, aan de onderzijde behaard. Bladstelen roodachtig en ook behaard. De boom kan worden gebruikt als sierboom.
Techn. gegevens:Het hout is licht en niet duurzaam.
Gebruik:In de handel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten populierehout, maar de eigenschappen lopen nogal uiteen. Het wordt vooral gebruikt voor pulp en triplex, kisten, doosjes en kleine houtwaren.
Opmerking:Deze soort is aanvankelijk abusievelijk Populus candicans genoemd. Na ontdekking van deze fout bleek het toch mogelijk de juiste naam te achterhalen. Het is Torreya californica Torr.
[pakket ALV, maart 1995]

afdrukken        venster sluiten