Staal No. 0815:Sikkeleik
Botanische naam:Quercus falcata Michx.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:ZO-Verenigde Staten
Herkomst monster:Trompenburg / Cultuurtuin Delft
Vol. massa:660 kg/m3
Andere namen:Southern red oak, Spanish oak [ de naam "Spanish oak" stamt al uit de 17e eeuw. Wat er aan deze eik Spaans mag zijn is onbekend ]
Algemeen:Boomgegevens: Een tot 30 m hoge boom met (in het bos) een lange rechte stam met een diameter tot 1.5 m. [ In Amerika zeer gewaardeerd als een "statige eik", ook bij pittoreske gebouwen ]
De bladeren zijn 12-23 cm lang en 10-12 cm breed, met heel variabele vorm: smal met sterk ingesneden gepunte lobben, of breder met minder diep ingesneden en duidelijk scherpgepunte lobben. Ze zijn glanzend groen en glad van boven, grijzig-groen en behaard van onder.
Eikels 1,5 cm, oranje-bruin, voor éénderde bedekt door een dun, ondiep roodbruin geschubd napje.
Techn. gegevens:Het hout is lichtrood, met grove nerf, hard en sterk; niet duurzaam aan de grond, splijt in de zon.
Gebruik:Algemene constructies, kratten, meubelen en brandhout.
[pakket 50 jarig lustrum, april 1997]

afdrukken        venster sluiten