Staal No. 0816:Gummiboom
Botanische naam:Eucommia ulmoides Oliv.
Familie:Eucommiaceae
Nat. verspr. geb.:gebergten van West- en Midden-China
Herkomst monster:o.a. Arboretum Trompenburg
Vol. massa:kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: In China zeldzaam: eigenlijk nooit door een westerling in het wild gezien. Reeds lang in cultuur, vanwege de heilzame werking die aan de bast wordt toegeschreven. Voor deze teelt worden de bomen vrij jong gekapt en geschild, zodat ze niet tot volle wasdom komen. Het moet een boom tot 20m worden, met brede, ronde kroon.
Gebruik:In Nederland soms als sierboom, tot 10(-15)m. In China de bast voor medicinale doelen, het rubber ('gutta percha') voor allerlei doelen, onder andere vullingen (in het gebit).
Opmerking:Het dankt de wetenschappelijke naam aan het feit dat het een goed (Grieks 'eu') rubber (Grieks 'gommi') voortbrengt en dat het o.a. in bladeren en vruchten sterk op de iep (Ulmus) lijkt. Als zo'n 'iepenblad' doorgescheurd wordt zullen de beide helften door rubberdraden met elkaar verbonden blijven.
[pakket 100, november 1998]

afdrukken        venster sluiten