Staal No. 0821:Iepen, Amerikaans rood
Botanische naam:Ulmus rubra H.L.Mühl.
Familie:Ulmaceae
Nat. verspr. geb.:O-N.Amerika
Herkomst monster:Verenigde Staten
Vol. massa:+/- 650 kg/m3
Algemeen:Het hout wordt beschouwd als minder van kwaliteit dan Amerikaans wit iepen, U.americana. Beide worden gewoonlijk doorelkaar verhandeld.
Boomgegevens: Een middengrote boom die in de V.S 'slippery elm' wordt genoemd. [ In de binnenste laag van de bast bevindt zich kleverig slijm dat vroeger medicinaal gebruikt werd, koortswerend. De bast werd door de Indianen ook voor kano's gebruikt ]
Techn. gegevens:Het spint is lichtgrijs en smal, het kernhout roodachtig bruin. Hard en zwaar, met rechte draad en matig grove nerf. Niet duurzaam.
Tamelijk makkelijk te bewerken, goed te lijmen en af te werken, en met enige zorg ook goed te spijkeren en te schroeven. Foutvrij hout kan zeer goed gebogen worden.
Gebruik:Vaten voor droge goederen, (lijk)kisten, kratten en meubelen, o.a. kerkbanken. Landbouwgereedschappen, botenbouw en -stootranden.
Opmerking:Anatomie: Dit hout is op soort te determineren ten opzichte van andere iepen, omdat het als alle Amerikaanse iepen smalle stralen heeft, tot vijf cellen breed, maar als enige Amerikaanse iepensoort meerdere rijen grote vaten in het voorjaarshout.
[pakket 98, november 1997]

afdrukken        venster sluiten