Staal No. 0825:Witte esdoorn, zilveresdoorn
Botanische naam:Acer saccharinum L.
Familie:Aceraceae / Sapindaceae
Nat. verspr. geb.:Noord Amerika: oosten en midden van de VS en Canada
Herkomst monster:Nederland (Schiedam)
Vol. massa:550 kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Boom meest tot 20 à 25m. Deze soort lijkt vrij sterk op de rode esdoorn, Acer rubrum (Staal No. 689), waarmee in het natuurlijk verspreidingsgebied ook kruisingen op kunnen treden.
Gebruik:Aangeplant als schaduwboom, maar dan vooral in parken. Deze soort heeft een slechte reputatie als straatboom, vanwege takbreuk van boven (gevaarlijk voor geparkeerde auto's!) en lastige wortels van beneden (in de riolen).
In de VS levert deze soort, samen met Acer rubrum, het zogenaamde soft maple, dat anders dan de naam zegt niet zacht is. Het is vergelijkbaar met het Europese esdoorn en wordt ook zo gebruikt: eigenlijk voor alles waarvoor een behoorlijk sterke en harde houtsoort nodig is die makkelijk te bewerken is, en onschadelijk bij contact met voedingsmiddelen. In vloeren, meubelen, draaiwerk, muziekinstrumenten, sportartikelen, betimmeringen, fineer en triplex, etc.
Opmerking:Herziene herdruk 2004
[pakket 98, november 1997]

afdrukken        venster sluiten