Staal No. 0923:Koerdistan eik, Aleppo oak (Eng)
Botanische naam:Quercus infectoria G.Olivier
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:ZO Europa en M Oosten
Herkomst monster:Trompenburg
Vol. massa:+/- 800 kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Van deze soort zijn twee ondersoorten:
@ subsp infectoria in Griekenland en Noord Turkije. Kleine boom tot 6m, met leerachtige bladeren (al dan niet afvallend), tot 6cm lang, met een stomp uiteinde, bladrand getand.
@ subsp veneris (A.Kerne) Meikle (syn Quercus veneris, Quercus boissieri, etc: totaal zo'n veertig synoniemen) in Cyprus, Zuid Turkije tot Irak en Iran. Kan een forse bosboom worden, bladeren tot 12,5cm, bladrand zeer variabel.
Dit is een soort uit de groep witeiken (subgenus Quercus) net als de inlandse zomereik, Quercus robur. Het monster is bepaald niet typisch, anatomisch gezien.
Gebruik:Van de bladeren van de ondersoort infectoria werden gallen verzameld die gebruikt werden om mee te verven, vandaar de soortsaanduiding.
[pakket 109, juni 2003]

afdrukken        venster sluiten