Staal No. 0929:Chinese slangenhuidesdoorn
Botanische naam:Acer davidii Franch.
Familie:Aceraceae / Sapindaceae s.l.
Nat. verspr. geb.:China: Hupeh & Szechuan
Herkomst monster:Trompenburg
Vol. massa:kg/m3
Algemeen:Esdoorns zijn heel variabel van uiterlijk, maar zijn te herkennen aan de vruchten en aan de tegenoverstaande bladeren. De bladvorm kan zeer variabel zijn: van ongelobd tot handvormig of geveerd samengesteld. Ook de bast kan varieren: er zijn diverse esdoorns met een aparte bast. Hiertoe hoort Acer griseum, waarvan de bast afpelt in grote bruine vellen. Bij een ander type bast lijkt het erop dat bij de groei van de omtrek van de boom de bast als het ware splijt. Het resultaat is een patroon van regelmatige witte streepjes in de lengterichting van de stam: een mooi decoratief effect. Deze heten slangehuid esdoorns, en uit deze groep is Acer davidii wel de bekendste.
Het is een kleine boom tot hooguit 15m. Het bekende streepjeseffect komt pas op wat latere leeftijd. Blad is ongelobd, eirond, licht hartvormig aan de basis, maar variabel van vorm. De vleugels van de vruchten bijna in elkaars verlengde.
[pakket ALV, maart 2002]

afdrukken        venster sluiten