Staal No. 0960:Rode kamperfoelie
Botanische naam:Lonicera xylosteum L.
Familie:Caprifoliaceae
Nat. verspr. geb.:Europa, Klein Azië, West Siberië
Herkomst monster:Arboretum 'Trompenburg', Rotterdam
Vol. massa:gem. 900 kg/m3
Algemeen:Heester van 1 à 2 m hoog, die zijn naam dankt aan het harde hout, een van het hardste in Europa (ξυλov = hout, oστεov = been, xylosteum = "been(hard)hout").
Techn. gegevens:Spint gelig of witrose, duidelijk gescheiden van het kernhout dat rozebruin tot olijfbruin is, maar meestal niet egaal van kleur. Ook de buitencontour van het kernhout is heel onregelmatig.
Hout is fijn van structuur,
Anatomische gegevens: Semi kringporig, waardoor de groeiringen duidelijk met het blote oog zichtbaar zijn. Vaten klein (diameter altijd beneden 50 μm), zeer talrijk, tot 200 per mm2, bijna uitsluitend solitair. Spiraalvormige verdikkingen wel aanwezig, maar niet prominent. Er zou sprake zijn van gele inhoudsstoffen. Parenchym schaars, verspreid, voornamelijk aanwezig in het voorjaarshout. Stralen fijn, één cel breed (vierkant tot staand), met plaatselijk twee à drie (soms vier) cellen brede gedeelten (van liggende cellen) die dan toch niet veel breder zijn dan de één cel brede delen. Stralen kunnen onderling versmolten zijn, zodat ze meer dan 1 mm hoog zijn en dan met de loep te zien.
[pakket ALV, maart 2004]

afdrukken        venster sluiten