Vereniging - introductie
Hout is een uniek materiaal!
Bij goed beheer vervangt het zichzelf, is milieuvriendelijk, bijna onbeperkt in zijn gebruiksmogelijkheden, vaak prachtig van kleur en tekening, boeiend door zijn structuur.
De boom, de leverancier van het hout heeft zo zijn eigen fascinerende aspecten. Bomen vervullen een essentiële functie in het leven van de mens. Ze komen op aarde voor in meer dan 60.000 soorten. Bossen zijn over de aarde verspreid in verschillende typen, ze vormen belangrijke ecologische leefgemeenschappen.

De vereniging doet dit door houtsoorten in te kopen, te verzagen tot monsterformaat (standaardafmeting 15x8x1 cm) en tegen kostprijs aan de leden aan te bieden.
Van elke soort wordt een beschrijving gemaakt met zoveel mogelijk technische en/of botanische gegevens.

Alle leden krijgen twee keer per jaar een pakket van (meestal) 6 monsters met beschrijving toegestuurd.
De kosten van zo´n pakket vindt u op de pagina Vereniging - lidmaatschap, dit wordt samen met de contributie vooraf betaald. De jaarlijkse contributie zie: Vereniging - lidmaatschap.

In de meer dan 60 jaar dat de vereniging bestaat is er een voorraad van al verzonden monsters opgebouwd waaruit leden kunnen bestellen, aan de hand van een houtlijst die aangeeft welke soorten nog voorradig zijn.
De prijs van deze 'losse' monsters vindt u in de actuele voorraadlijst, enkele duurdere soorten uitgezonderd - de afwijkende prijzen staan ook aangegeven op de houtlijst. Voor niet-leden geldt een opslag voor elk monsters en/of coupes van € 0,50

Verder verstrekt de NEHOSOC micropreparaten (microscopische coupes); de leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven bij de webmaster voor toezending hiervan, micropreparaten worden in series aangemaakt en onregelmatig aangeboden. De prijs hiervan is afhankelijk van de aanmaakkosten.
Micropreparaten die nog voorradig zijn, en dus kunnen worden besteld, zijn in het micropreparaten overzicht aangegeven met 'ja' in de voorraad kolom. De kosten hiervoor vindt u op de pagina Vereniging - lidmaatschap

Elke boom heeft zijn eigen hout met specifieke eigenschappen.
Om het determineren van de houtsoorten te leren, organiseert de NEHOSOC een cursus houtherkennen. Als voorbereiding hierop is er ook een 'beginnerscursus' te volgen.

Enige malen per jaar worden er excursies georganiseerd, naar houtverwerkende industrieën of, omdat hout en bomen nu eenmaal bij elkaar horen, naar arboreta of botanische tuinen.
Ook wandelingen door natuurgebieden staan op het programma.

In het verenigingsblad 'de Houtverzamelaar', dat 4 maal per jaar verschijnt, staat een grote verscheidenheid aan artikelen over bomen en hout en alles wat daarmee verband houdt.

NEHOSOC, de Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars, heeft tot doel om de leden in staat te stellen zoveel mogelijk houtsoorten te verzamelen, en daarbij ook de kennis van hout te vergroten.

De leden van onze vereniging zijn mannen en vrouwen die vaak door hun beroep of door hun hobby met hout te maken hebben. Eén ding hebben zij gemeen: ZIJ HOUDEN VAN HOUT !