Xylotheek NEHOSOC

Omdat (oud-voorzitter) Dhr. W. Hurkmans van mening was dat de NEHOSOC gebaat was met een uitgebreide werkcollectie heeft hij zijn houtcollectie en micropreparatencollectie aan de vereniging geschonken waarbij hij als vrijwilliger de functie van collectiebeheerder ging vervullen. Per 11 december 2010 is NEHOSOC de eigenaar geworden van de Xylotheek Hurkmans. Twee bestuursleden hebben haar destijds namens de NEHOSOC aanvaard.

Deze collectie bevatte circa 8000 specimens van naar schatting 5200 a 5300 soorten (ruim 5600 records, maar hier zitten doubletten en ongedetermineerd materiaal bij). Een groot aantal daarvan is dan ook afkomstig uit botanische tuinen en wetenschappelijke collecties. De administratie van de collectie is opgeslagen in enkele Excel bestanden.

Aangezien de collectiebeheerder Dhr. Hurkmans het voornemen had om te gaan emigreren naar Kreta, Griekenland, is de collectie tijdelijk verhuist naar Peter Damm Guitars te Breukelen. De a.l.v. heeft op 15 maart 2014, Dhr. Hurkmans van zijn verplichtingen als beheerder ontslagen, en alle bevoegdheden en taken aan Dhr. P. Damm overgedragen. De collectie heeft daar gedurende 3 jaar opgeslagen gestaan.

Begin 2012 is NEHOSOC in het bezit gekomen van een aantal duplicaat houtmonsters van de universiteit van Leiden. Het betreft houtmonsters die door J. De Bruyn in voornamelijk Venezuela en Colombia zijn verzameld in de jaren 1966 en 1967. Deze botanicus verzamelde per nummer veelal 8 of meer houtmonsters. Het mooiste daarvan blijft in de algemene houtmonstercollectie van Leiden (dit is de collectie van Naturalis, want ze wordt met die van Utrecht, Wageningen en Amsterdam samengevoegd). Daarna resteerden van veel verzamelnummers nog vaak meerdere, soms meer dan tien, duplicaten.
Een hiervan is aan NEHOSOC ter beschikking gesteld.
Dit materiaal is (voor zover dat mogelijk was) door bekende specialisten zoals Sir Ghillian Prance, R.S.Cowan, Marion Jansen-Jacobs, Bep Mennega, Lubbert Westra, C.C. Berg, G.J.H. Amshoff e.a. gedetermineerd. Hiermee heeft NEHOSOC een grote set (meer dan 150 monsters) gevoucherd materiaal verworven. Gevoucherd wil zeggen dat het gekoppeld is aan herbariumvellen en dat de gegevens over het materiaal in wetenschappelijke databases zijn opgeslagen. Hiermee verbetert de kwaliteit van de referentiecollectie, waarin dit materiaal zal worden ingevoegd.

Begin januari 2017 is er met Dekkerhout een huurovereenkomst is overeengekomen omtrent een ruimte (in het souterrain) van 64m2.
De bedoeling is om daar zoveel mogelijk bezittingen van de vereniging onder te brengen in de toekomst. Als eerste werd de referentiecollectie te verplaatsen.
Op 21-01-2017 met 7 vrijwilligers de referentiecollectie opgehaald in Breukelen en overgebracht naar Den Haag. Hier zijn helaas geen dozen met 1750 micropreparaten aan getroffen. Bij navraag blijken deze niet in Breukelen aanwezig te zijn geweest. Waar die zijn gebleven is het bestuur een raadsel.
Gedurende het jaar 2017 en begin 2018 zijn er weinig activiteiten geweest omtrent de referentiecollectie, wegens tijdgebrek van de collectiebeheerder. Wel zijn er acties uitgezet om schappen te maken om de collectie op termijn uit te stallen.

Het bestuur heeft in november 2018 in goed overleg met de collectiebeheerder besloten om de verantwoording van de referentiecollectie over te dragen aan de Botanische commissie.
Deze zijn medio 2018 begonnen om de gehele collectie na te kijken en op de planken te stallen. Eind 2019 zijn zo goed als alle monsters nagekeken en op volgorde gelegd.

In mei 2022 is de complete beschrijvende lijst in Excel gecontroleerd en gecompleteerd. 
Hieronder zijn de alle stalen weergegeven, gesorteerd op Botanische naam/nummer

Hoe werkt zo'n collectie?

 1. De Botanische commissie kan de collectie gebruiken om onbekende monsters mee te vergelijken en ze zo op naam te brengen.
 2. Elk lid, kan de collectie bezoeken. U kunt uw eigen onbekende monsters meenemen om die te vergelijken met die in de collectie. Daarvoor moet wel van te voren een afspraak worden gemaakt met de secretaris.
 3. Het is het mogelijk om namens de vereniging de collectie aan te (laten) vullen vanuit bronnen die alleen aan openbare collecties materiaal ter beschikking stellen.
 4. Hierbij aansluitend wordt iedereen, die van interessante houtsoorten dubbele/ meerdere monsters heeft, gevraagd om die ter beschikking van deze collectie te stellen.
 5. Er zal ook door ruil en verkoop van doubletten gestreefd worden naar het vergroten. van de collectie, gerekend naar aantallen soorten en diversiteit van het materiaal.
 6. De Botanische commissie is de beheerder van de referentiecollectie.

Een paar spelregels

 • Alle houtmonsters mogen worden aangesneden. (vaak zijn ze al aangesneden maar in overleg kunt u ze alsnog aansnijden).
 • Houtmonsters worden niet uitgeleend, men moet dus echt naar Den Haag komen.
 • Het is mogelijk om de aanwezige (dochtercollectie)-preparaten te raadplegen.
 • Microscopen zijn ter plekke aanwezig en kunnen daar worden gebruikt.
 • Er is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van het wifi netwerk.

En tenslotte

 • Het is NIET de bedoeling dat de referentiecollectie de rol/ functie van moedercollectie of dochtercollectie overneemt. Deze beide collecties vormen een materiële weerslag van de geschiedenis van NEHOSOC.
 • De referentiecollectie omvat veelal wel dezelfde soorten als door NEHOSOC zijn uitgegeven, maar die zijn vaak uit een andere bron afkomstig.
 • Wie andere zaken heeft dan een afspraak plannen voor de referentiecollectie, kan daarvoor terecht bij het bestuur.
 • De collectie is bij de verzekering aangemeld als bezit van NEHOSOC.
 • Tijdens ALV of Ledendag kunt u de referentiecollectie ook op afspraak bezoeken. 

De collectie

De collectie is hieronder voor leden te downloaden.